Algemene ledenvergadering op 5 maart 2019

Aanvang:  20.00 uur Locatie:    Kantine Leonidas Noordwolde       AGENDA  Voorzitter opent de vergadering  1 minuut stilte  Ingekomen stukken en mededelingen  Notulen 2018  Financieel overzicht 2018  Pauze  Verslag kascommissie  Benoeming kascommissie  Bespreking wedstrijden  Aangepast wedstrijdreglement  Verdeling van de taken.  Vaststellen datum gezellige avond 2018  Rondvraag  Sluiting  

Continue reading