Algemene ledenvergadering 5 oktober 2021 in kantine de Elseprop te Noordwolde

                         AGENDA   Voorzitter opent de vergadering   1 minuut stilte   Ingekomen stukken en mededelingen   Notulen 2020   Financieel overzicht 2020   Pauze Verslag kascommissie  Benoeming kascommissie  Aangepast wedstrijdreglement Verdeling van de taken. Bespreking wedstrijden. Benoeming nieuwe bestuursleden Rondvraag Sluiting

Continue reading

Corona update

Wedstrijden en Corona update van 01-06-2021 Verruiming vanaf 5 juni, wedstrijden toegestaan. De maatregelen per 5 juni betekenen voor de verenigingen en jeugdregiowedstrijden dat er weer mogelijkheden zijn. Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen. Jeugdwedstrijden in competitieverband en ook tussen verenigingen voor jongeren tot 18 jaar …

Continue reading

Geen wedstrijden tot 20 april

Geen Viswedstrijden tot en met 20 april 2021.De nieuwe maatregelen betekenen voor de sport dat iedereen vanaf 26 jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor alle viswedstrijden van lokaal …

Continue reading