Algemene ledenvergadering 5 oktober 2021 in kantine de Elseprop te Noordwolde

                         AGENDA   Voorzitter opent de vergadering   1 minuut stilte   Ingekomen stukken en mededelingen   Notulen 2020   Financieel overzicht 2020   Pauze Verslag kascommissie  Benoeming kascommissie  Aangepast wedstrijdreglement Verdeling van de taken. Bespreking wedstrijden. Benoeming nieuwe bestuursleden Rondvraag Sluiting

Continue reading