Wedstrijdreglement 2022

KIJK EERST NAAR DE REGELS OP DE COVID-19 PAGINA !!!

Wedstrijdreglement (koppel-)competitie van H.S.V. “DE MAKREEL” 2022

1.

Er wordt om 6.15 uur gezamenlijk vertrokken vanaf het Manouplein te Noordwolde.

Er wordt tussen 6.45 en 7.00 uur geloot aan  het wedstrijdwater. Ieder (iedere koppel) trekt zijn eigen nummer.

Vanaf 7.00 uur mag men naar de visstek vertrekken.

2.

De hengel keuze is vrij. Er mogen meerdere(hengels) top-.sets opgetuigd zijn . Er mag met één hengel met enkelvoudige haak gevist worden.

Er mag voor aanvang van de wedstrijd worden gepeild met een onbeaasde haak.

3.

Eerste signaal: voeren en vissen (plonsen).
Tijdens de wedstrijd is licht bijvoeren of cuppen toegestaan. Dus niet meer plonsen.
Tweede signaal: einde wedstrijd , de hengel dient direct te worden opgehaald en alleen reeds voor het eindsignaal gehaakte vis telt nog mee..

4.

Er wordt gevist op gewicht. Paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee. Het is verboden met verse vase te vissen.

5.

Het in het bezit zijn en gebruik van een katapult is niet toegestaan.

6.

Vanaf de vis plek (nummer) mag men 1meter links of 1meter rechts gaan zitten of staan. Voor koppels geldt max. drie meter tussenruimte.

7.

Als er moeilijkheden zijn over de plaatsbepaling neem dan contact op met een dienstdoende wedstrijdofficial.

8.

Volg de aanwijzing van het bestuur op voor het parkeren  tijdens de wedstrijd.

9.

Er wordt van elke deelnemer verwacht dat zijn visplaats netjes opgeruimd wordt achtergelaten.

10.

Gevangen vis dient te worden bewaart in een fijnmazig leefnet met minimummaat van 2,50 meter lang en voorzien zijn van voldoende hoepels met een minimale doorsnede van 40cm, voor een vierkante netten geldt een doorsnede van30x30 cm.

11.

Er mag geen gevangen vis bij een ander in het net worden gedaan.

12.

Alle verplichte documenten (Vis-pas) die nodig zijn moeten in het bezit van de deelnemer zijn.

13.

Het gebruik van de Fish Finder (sonar) is verboden.

14.

Bij vroegtijdig beëindigen of tussentijds stilleggen van een wedstrijd moet er totaal minimaal 3 uur gevist zijn om tot een uitslag te komen.

Bij een levensbedreigende situatie zoals onweer kan de wedstrijdcommissie de wedstrijd stilleggen. Iedereen staakt onmiddellijk het vissen en zoekt een veilig onderkomen ( in de auto)tot de wedstrijd weer hervat wordt.

15.

Er wordt één  van de zes competitie wedstrijden afgeschreven. Van de koppelcompetitie tellen alle 6 wedstrijden voor het eindklassement.
16.

Om in de einduitslag te komen dient men minimaal 4(competitie-) wedstrijden mee gevist te hebben.

Beschadigen van de oever en of oeverbegroeiing (riet e.d.) , door b.v. snoeien en /of knippen , is  niet toegestaan.

18.

De wedstrijdorganisatie en H.S.V.DE MAKREEL stellen zich niet aansprakelijk voor diefstalen/of enigerlei schade of letsel.

19.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

20.

Voor protesten wendt men zich schriftelijk tot het bestuur.

21.

Bij overtreding van dit reglement volgt diskwalificatie van de gehele competitie dat seizoen.

22.

Het is toegestaan om met een extra hengel lokaas te cuppen tijdens de wedstrijd
23.

HSV “De  Makreel” heeft het recht door omstandigheden het wedstrijd water te veranderen.

24.

Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.

25.

Een extra regel voor de koppelcompetitie is, dat als je vis-maat een keer niet kan je iemand anders mee mag nemen.

Het is niet toegestaan om twee andere personen een wedstrijd voor je te laten vissen.

Je mag wel alléén met twee hengels meedoen aan de koppelwedstrijd als je maat niet kan en je kunt geen vervanger  vinden.

26.

De wisselbekers van de competitie blijven  in de vereniging ongeacht het aantal keer dat je hem wint.

27.

Een kop- of eindstek is een plek in het parcours waarbij je als eerste of laatste aan het water zit, ongeacht het nummer dat je tijdens de loting hebt getrokken.

Het bestuur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.