Algemene ledenvergadering 5 oktober 2021 in kantine de Elseprop te Noordwolde

                         AGENDA

 1.   Voorzitter opent de vergadering
 2.   1 minuut stilte
 3.   Ingekomen stukken en mededelingen
 4.   Notulen 2020
 5.   Financieel overzicht 2020
 6.   Pauze
 7. Verslag kascommissie
 8.  Benoeming kascommissie
 9.  Aangepast wedstrijdreglement
 10. Verdeling van de taken.
 11. Bespreking wedstrijden.
 12. Benoeming nieuwe bestuursleden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *